86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 15

ปีที่ฉาย : 2021
เสียง : ไทย
IMDB / 10 IMDB Star
HD
เสียงไทย เเจ้งหนังเสีย รีเฟรชหนังไม่เล่น

เรื่องย่อ :

สงครามที่ไม่มีผู้เสียชีวิต สาธารณรัฐซานแมกโนเลียตกอยู่ภายใต้การโจมตีจากกองทัพโดรนของจักรวรรดิ Giadian รู้จักกันในชื่อ Legion หลังจากใช้ความพยายามในการวิจัยมานานหลายปีในที่สุดสาธารณรัฐก็ได้พัฒนาโดรน 86: Eighty Six ที่เป็นอิสระของตนเองเปลี่ยนการต่อสู้ฝ่ายเดียวให้กลายเป็นสงครามโดยไม่มีผู้เสียชีวิตหรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลเรียกร้อง
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 1
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 2
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 3
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 4
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 5
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 6
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 7
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 8
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 9
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 10
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 11
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 12
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 13
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 14
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 15
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 16
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 17
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 18
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 19
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 20
86: Eighty Six เอทตี้ซิกซ์ (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 21