Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 18

ปีที่ฉาย : 2018
เสียง : ไทย
IMDB 7.6 / 10 IMDB Star
HD
เสียงไทย เเจ้งหนังเสีย รีเฟรชหนังไม่เล่น

เรื่องย่อ :

อีฮวี องค์ชายหน้าตาดีเป็นที่ต้องการของสาว ๆ ไม่อยากจะขึ้นครองราชย์ ต่างจากพระเชษฐา อีคัง องค์ชายองค์โตที่อยากจะขึ้นครองราชบัลลังก์มาก ทั้งสองต่างหลงรักผู้หญิงคนเดียวกัน ชื่อ จาฮยอน
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 1
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 2
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 3
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 4
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 5
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 6
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 7
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 8
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 9
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 10
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 11
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 12
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 13
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 14
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 15
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 16
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 17
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 18
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 19
Grand Prince ลิขิตรักสองราชันย์ (2018) Season 1 ซับไทย ตอนที่ 20