Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 1-13

ปีที่ฉาย : 2021
เสียง : ไทย
IMDB 6.0 / 10 IMDB Star
HD
เสียงไทย เเจ้งหนังเสีย รีเฟรชหนังไม่เล่น

เรื่องย่อ :

เรื่องราวในโตเกียวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคาชิวะ เมื่อการบริหารถูกโอนไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่และเกิดการขัดแย้งกันจนสุดท้ายโปรเจ็กต์ล่มพื้นที่ถูกทิ้งร้าง จนได้กลายเป็นเขตปลอดกฎหมาย ทำให้ SCARD ช่วยกันปกป้องเมืองและหาความยุติธรรมในเมืองนี้
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 1
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 2
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 3
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 4
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 5
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 6
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 7
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 8
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 9
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 10
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 11
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 12
Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล (ภาค1) ซับไทย ตอนที่ 13